Đăng ký sử dụng phòng

Ngày và buổi sử dụng phòng.
Màn hình Led (giữa)
Màn hình Led (hai bên)
Máy chiếu lớn + phông
Máy tính xách tay
Micro bổ sung
Phục vụ âm thanh
Phục vụ vệ sinh
Ti vi
Led standee
Bàn thêm
Ghế thêm